Maestros

inicio | contenido | iniciación al Tai Chi | algo más que una danza | anexos
 

Escola Plum Blossom
Club  de  Lluita  Suau i  Amable

 
 

Yang Lu Chan

Yang Lu Chan
(1799-1872)

 

 
 

Yang Chien Hou
Yang Chien Hou
(1839-1917)

 

 Yang Cheng Fu
Yang Cheng Fu
(1883-1936)Chen Weiming

(1881-1958)

Hu Yuen Chou
Hu Yuen Chou
(1903-1997)

Tung JingJieh
Tung Ying Chieh

(1898-1961)


Gran Maestro Doc Fai Wong
G.M. Wong Doc Fai

http://www.taijiquan.info - Tai Chi y Chi Kung en Barcelona